Drijfveren, wat zijn dat? En zijn ze nature of nurture?

DrijfverenwatzijndatAls je wordt geboren heb je een drijfveer. Een basisdrijfveer. Je drijfveren zijn op fysiologisch niveau eigenlijk gewoon de synapsen in je hersenen. Net zoals ieder mens een hand heeft (2 natuurlijk als het goed is) met een duim, wijsvinger, enzovoorts, maar waarbij grootte, vingerlengte, enzo verschillend is. Zo is ieder brein hetzelfde en tegelijk ook verschillend. Dat is natuurlijk ook wat ieder mens uniek maakt.

Deze basis, laat ik het je basisdrijfveer noemen, bepaalt in grote mate hoe je omgaat met wat er op je pad komt, je copingstijl. Dit verklaart waarom verschillende mensen, binnen één en dezelfde opvoedsituatie, verschillende manieren ontwikkelen om (met name) om te gaan met negatieve zaken zoals ruzie, afwijzing, slechte sfeer, onveiligheid, kwetsbaarheid, ontmenselijking, en pijn op mentaal of fysiek vlak.

Nature en nurture werken samen

Daarmee is de invloed van opvoeding, jeugd, school, ouders en ga zo maar door niet minder aanwezig. Ze spelen wel degelijk een vormende rol, maar ze zijn ook niet bepalend. Je basisdrijfveer bepaalt of en in welke mate je die negativiteit toelaat, hoe je daarmee omgaat, en vormt je karakter daar als het ware omheen.

Als je basisdrijfveer bijvoorbeeld woede is, dan kun je die woede op 3 manieren uiten; agressiviteit naar buiten, internalisering op jouw eigen imperfectie of verdoving en overrelativering. Is je basis angst, dan uit zich dat bijvoorbeeld in onmatig plezier maken, kennis verzamelen of twijfel en ‘beren op de weg’ zien. Als je basis verdriet is, dan uit zich dat eerder in jezelf afgewezen voelen, een gevoel van falen of je niet erkend voelen.

Het doel van je drijfveren is jou klein houden

Je drijfveren hebben 1 doel. Omdat je drijfveren vooral als doel hebben om de status quo te behouden (leven in angst, afwijzing of pijn is altijd nog beter dan het nieuwe onbekende), creëren ze zogenaamde ‘zie je wel’-ervaringen. Dit zijn ervaringen die je erin bevestigen dat jouw (onbewuste) aangenomen copingstijl (je verdediging, zeg maar), de juiste is.

Je krijgt dan denkpatronen als ‘Zie je wel, als je boos wordt krijg je afwijzing’ en kun je bijvoorbeeld op basis van laag (onbewust aangemeten) zelfbeeld van imperfectie denken dat je het wéér niet goed deed, of nóg pijnlijker, dat je niet goed genoeg bent en dat nooit zult zijn of worden.
Zie je wel ervaringen en zelfsabotage

Ontsnappen aan je drijfveren is moeilijk. Deze vicieuze cirkel van copingstijl in combinatie met je onbewuste zelfveroorzaakte ‘zie je wel’-ervaringen, maken ontsnappen aan je drijfveren extreem moeilijk. Daarbij komt dan ook nog eens leeftijd om de hoek kijken. Hoe ouder je wordt, des te meer nemen je (nog steeds) onbewuste drijfveren bezit van je, waardoor negatieve gevoelens versterkt worden.

Als je dus nu al van jezelf vindt dat je niet goed genoeg bent, en wat je doet niet goed genoeg is, zul je dus steeds minder deugen naarmate je ouder wordt. Je gaat steeds meer pijn vermijden, steeds meer je heil in kennis zoeken omdat je denkt dat je dom bent, steeds meer de verbinding met anderen verbreken, meer terugtrekken, meer twijfelen, enzovoorts.

3 stappen om je drijfveren te doorbreken

Stap 1 – Het doorbreken van je drijfveren begint in de eerste plaats met het besef dat ze een idee-fix zijn. Je drijfveren zijn een set van overtuigingen en gedachten die als enige doel hebben je te bevestigen in je imperfectie, domheid of twijfel en de status quo vast te houden. (Je bent voor een dubbeltje geboren dus je zult nooit een kwartje worden).

De 2e stap is herkenning; om los te komen van de onaflatende geldingsdrang van je drijfveren is dat je jouw drijfveren herkent bij jezelf.

De 3e stap is erkennen dat je die bepaalde drijfveren hebt (er zijn 9 drijfveren) en daarmee de erkenning dat jouw drijfveren je helpen, maar tegelijkertijd ook vreselijk tegenhouden om te groeien en te ontwikkelen. En dat tegenhouden speelt zowel op relationeel als persoonlijk vlak, op je werk of in je bedrijf.

Het is jouw uitdaging is je drijfveren te doorgronden

De uitdaging, alsof je drijfveren herkennen en erkennen nog niet genoeg is(!), is dat je drijfveren onbewust zijn en daarmee behoorlijk lastig te doorgronden. Laat staan bij te schaven of af te leren. Daarbij komt dat afstand nemen van je drijfveren vaak ook bijzonder ongemakkelijk voelt, een bijwerking van de zelf geëngageerde ‘zie je wel’ ervaring. Want ‘afstand nemen van’ is al een stap richting verandering en daarmee zal (zeker initieel) een bepaalde weerstand opkomen.

Dus is je karakter, want daar hebben we het uiteindelijk over, nature of nurture? Ik denk, en dat kan ik staven ook, dat je drijfveren en dus karakter in de basis nature is, aangevuld met nurture. Daarmee bagatelliseer ik de invloed nurture (jeugd, school en opvoeding) niet, het verklaart juist waarom nurture zoveel invloed op ons heeft.

Wil je meer weten over jouw drijfveren?

Wil je ontdekken wat er allemaal nog meer speelt rond je onbewuste drijfveren en waarom ze zelfs meedoen als je een broodje gaat kopen, een nieuwe auto koopt of hoe en in welke mate ze van invloed zijn op je relaties?

Doe dan mee met met mijn live-event Ontketen je potentieel op 17 november en ontdek een werkelijk magische wereld.

Klik hier voor meer informatie over dit event 

“Oh ja, een woord van waarschuwing, meld je je aan voor Ontketen je potentieel, bedenk dan wel dat je nóóit meer terug kunt naar je heerlijk onbewuste staat.”